• Ity boky ity dia mitantara ireo dingana voalohany tamin’ny fanorenana ny Fiangonan’ny Nazareana. Mijoro vavolombelona momba ny fomba mazava sy malalaka ny fitarihan’Andriamanitra. Diapenina nokalian’i John sy ny reniny, mahavariana ny mamaky azy. Mampahafantatra mikasika ny antson’ny misionera amin’ny fiaraha-monina misy ankehitriny. Mijoro vavolombelona ny amin’ny maha- matoky ny olon’Andriamanitra. Mamela antsika ahalala ny fandehan’ny iraka amin’izao vaninandro moderina izao. Tsy misy amin’izay mamaky ity boky ity no hiala amin’ny fitiavana sy hazavana niainan’ireo izay manambara fa manana fahafahana ho an’Andriamanitra. Ny fitiavana, ny vesatra ho an’ny hafa, ary ny hetaheta te hikarakara rehefa mitondra ny Filazantsara, dia mampisy aingam-panahy ary mandrisika tokoa. Rehefa voavakinao ity boky ity, dia hanana faniriana te ho ampiasain’Andriamanitra ianao, ary hanana fahatsapana sy vesatra lalina hivavaka ho an’ireo miroso amin’izany asa izany.
  Похожие

  564 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "Printed by T. Slack", 1771 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  840 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "London, Printed for C. Cooke by J. Aspin", 1797 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  900 РУБ.

 • Похожие

  121.28 РУБ.

 • Похожие

  493.24 РУБ.

 • Похожие

  184.87 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1278 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  497 РУБ.

 • Похожие

  846.99 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1282 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1282 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1884 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1288 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1278 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания 1825 года, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1182 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1291 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1281 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  735 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1290 РУБ.

 • A Historical following of the Cunningham family, beginning with the Celts in Northern Scotland CE50 then Presbyterians in Ireland, and Pioneers in Virginia. Migrating to Texas by 1840, Cunningham becomes an officer in the Confederacy, a Texas Ranger and a County Judge in Hill County Texas.
  Похожие

  2752 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1279 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1294 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  813 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  818 РУБ.

 • In this now classic volume, Eugene Cunningham collects—in his “gallery” —biographies of nearly a score of master gunfighters, including such notables as John Wesley Hardin, Billy the Kid, Dallas Stoudenmire, Sam Bass, Wild Bill Hickok, Butch Cassidy, and Tom Horn. Himself a Westerner familiar with the feel of pistol and rifle, Cunningham knew firsthand several of the Texas gunfighters featured in his book, the product of more than thirty-five years of research, interviews, and writing.Cunningham examines the evidence and breaks down the myths surrounding the exploits of Wild Bill Hickok, for example, preferring instead to find the living, breathing human behind the legend. His final chapter, "Triggernometry," remains a fascinating discussion of the gunfighters' expertise with the fast draw, the “road-agent's spin,” pistol fanning, the "border shift," “rolling” and “pinwheeling,” and the use of various holsters and harnesses. This new edition includes an extensive introduction and updated bibliography by Joseph G. Rosa. Discussing in detail the types of pistols used by the gunfighters, their speed and accuracy in gunfights, and the qualities of a deadly gunfighter, Rosa also provides new information on many of the more prominent gunfighters in Cunningham's gallery.
  Похожие

  3289 РУБ.

 • In 1996, professional photographer Paul Cunningham made the long drive down a narrow peninsula and onto Hermit Island in Phippsburg, Maine, to the boatshop of Rob Stevens to record the building of a Viking knarr later christened Snorri. Throughout the seven-month process, Cunningham revisited the site many times, curiosity having gotten the better of him. Many people were bitten by the same bug. So many, in fact, that Stevens had to post a "sorry, but we do not have time to talk" sign so that Snorri would be finished on schedule. But a picture says a thousand words, and Cunningham's photos, taken with decades of journalism experience, say volumes about the ingenuity, skill and patience of a small band of boat builders who, out of wood and iron, created a sea-worthy vessel, the likes of which had not been seen in the light of day for a thousand years.About the author: Paul T. Cunningham grew up in Freeport, Maine. He earned a degree in Secondary Science Education at University of Southern Maine (Gorham State College). Subsequently, for nearly a decade, he taught elementary science in Gardiner, Maine. Paul's love of photography led him away from the classroom. His first photographic job was with The Shopping Notes during the late 1980s. In 1990 Cunningham began his career as photojournalist at The Times Record and retired from there in 2008. Now Paul freelances, and volunteers with Freeport Fire and Rescue and the Freeport Historical Society. The balance of his ...
  Похожие

  1742 РУБ.

 • Похожие

  770.05 РУБ.

 • Книга "Madagascar. Île au bout du monde".Ce livre dit au sujet des premières étapes pour l’établissement de l’Église du Nazaréen. Il témoigne comment distinctement et délibérément Dieu a mené. Bien écrit par John et sa mère, il donne une lecture fascinante. Il fournit la perspicacité dans l’appel d’un missionnaire dans la société d’aujourd’hui. Il témoigne à la fidélité du peuple de Dieu. Il nous permet de mettre un doigt sur la pulsation des missions d’aujourd’hui. Personne qui lit ce livre ne s’échappera de la romance et l’incandescence éprouvé par ceux qui déclarent disponible à Dieu. L’amour, le fardeau pour les gens, et le désir de fournir le soin en plus d’apporter les Bonnes Nouvelles, inspire et motive. Quand vous avez fini ce livre, vous aurez une plus grande aspiration à être utilisé par Dieu, et vous éprouverez un fardeau plus profond pour prier pour ceux qui sont sur les lignes de front.
  Похожие

  577 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  738 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "Printed by J. and E. Sanderson", 1816 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  813 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "Edinburgh, Printed at the University press by T. and A. Constable for the Scottish history society", 1887 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  826 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  968 РУБ.